Tämän palvelun sisällön kaikkine oikeuksineen omistaa Audi AG, quattro GmbH ja K Auto Oy.

Kaiken shop.audi.fi-sivuston sisältämän aineiston tai sen osien levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai tallentaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Audi AG:n, quattro GmbH:n tai K Auto Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

shop.audi.fi-sivuston sisältö esitetään sellaisenaan. K Auto Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää pääsyn sivuille. K Auto Oy ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatatte siirtyä shop.audi.fi-sivuston linkkiyhteyksien kautta.

Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä emme voi taata, samoin kuin suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tästä syystä K Auto Oy tai näiden sivujen valmistaja eivät vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, kuten esimerkiksi suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

Jos lähetätte näille sivuille tekstiä tai muuta materiaalia esimerkiksi palautteena tai kysymyksinä, annatte samalla oikeudet lähettämänne aineiston julkaisemiseen, toimittamiseen ja vastaavaan käyttöön. Itse vastaatte siitä, että Teillä on oikeus lähettämänne aineiston käyttöön ja levittämiseen.